Arrangeras tillsammans med

Medverkande

ENERGIMÄSSAN 2024

Sveriges Energiforum är mötesplatsen för alla som arbetar med
energi-, miljö och hållbarhetslösningar

ENERGIMÄSSAN 2024 med konferensen Sveriges Energiforum är Sveriges största och viktigaste mötesplats för alla som arbetar med energi-, miljö och hållbarhetslösningar. Här presenteras energiproduktion, ny teknik och lågkoldioxidsnåla och energieffektiva hållbara utvecklingslösningar. Dessutom allt från investeringsprojekt till användning och underhåll av energirelaterade anläggningar, för städer och industri.

Förutom hållbara och smarta energilösningar kommer evenemanget att ta upp klimatförändringar och minskade utsläpp.  ENERGIMÄSSAN 2024 är viktigare än någonsin tidigare, miljön behöver hjälp och energisäkerheten hotas av nya faktorer. Nu är det dags att nätverka och gå samman för en mer hållbar och säkrare morgondag. Det finns absolut en betydande potential inom de flesta organisationer att göra stora energikostnadsbesparingar samtidigt som koldioxidutsläppen minskas genom implementering av Net Zero-strategier och energieffektivitetsåtgärder.

ENERGIMÄSSAN 2024 är mer än bara ett evenemang. Det är en också en plattform där praktiker och experter från olika bakgrunder och sektorer samlas för att dela erfarenhet från framgångsrika leveranser av energieffektiva projekt och lösningar och hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken och regulatoriska förändringar.

Välkommen till energins värld!

Konferens & Sveriges Energiforum 2024

Ta del av framtiden nu

Energimässan med Svenskt Energiforum är en högkvalitativ konferens och utställning där besökarna får ta del talare, paneler och en mängd spännande aktiviteter. På konferensen diskuteras de senaste tekniska, innovativa lösningarna. Här presenteras nyheter som kommer att påverka och inspirera hela energisektorn. Möt näringslivets och offentlig sektors beslutsfattare, politiska tungviktare, expert och specialister. Ta del av framtiden redan nu.

Sveriges energiforum 2024

”Efter år med pandemi, och en allt hetsigare energidebatt behövs ett forum att resonera om energisystemets möjligheter. Sveriges Energiforum fyller ett tomrum efter tidigare nationella energikonferenser med bred ambition och lösningar från hela energiområdet.”

Tomas Kåberger, Director, Energy Area of Advance
Professor of Industrial Energy Policy
Chalmers University of Technology

”Stockholm stad har högt ställda ambitioner och vill gå före globalt i att skapa en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten”, säger Staffan Ingvarsson, CEO Stockholm Business Region.

”Vi välkomnar därför lanseringen av Energimässan och konferensen Sveriges Energiforum 2024 i Stockholm. Här får man möjligheten att belysa högaktuella frågor, trender och lösningar som kan bidra till ett bättre och hållbarare Sverige. Vi ser flera fördelar med samarbetet, bland annat kan vi gemensamt med Energimässan samla beslutsfattare och påverkare för att tillsammans tydliggöra och driva de frågor och viktiga omställningar som krävs för framtidens hållbara energiförsörjning”, avslutar Staffan Ingvarsson.

SAMARBETSPARTNERS

KONFERENSPARTNER

EN KOMPLETT MÖTESPLATS MED EXTRA ALLT

Högaktuell konferens

Sveriges Energiforum, där kommer du att få höra de senaste nyheterna och innovationerna inom energisektorn. Energiproduktion visas, från anläggningsdesign till underhåll, från småskalig produktion till kraftverk, smart urban infrastruktur och byggnadsautomation samt hållbara transportlösningar. Här får man en tydlig helhetsbild av energisektorn och vart vi är på väg nu och vad som kommer.

Mässa

Mässan är kostnadsfri och här möter du över 100 branschledande utställare. Företagen som deltar på mässan erbjuder den senaste informationen och konkreta beprövade lösningar för bland annat koldioxidneutral och förnybar energiproduktion, energiproduktionseffektivitet och självförsörjning och säkerhet för energi, energianvändningseffektivitet, byggnadsenergieffektivitet och energiåtervinning, fastighetsautomation och smart byggnadsteknik samt hållbara transportlösningar. Det finns också finansiärer från energibranschen och massor av intressanta startup-företag från olika delar av energisektorn.

Kostnadsfria aktiviteter på mässgolvet

Helt kostnadsfritt tar du som besökare del av 100-tals innovationer och aktiviteter. Två scener som är fyllda till brädden med branschens mest inflytelserika personer. Delta i mingel, nätverksträffar, paneldiskussioner och mycket mer, allt detta tillsammans skapar en dynamisk mötesplats för framtidens energi!

Skillnad mellan mässbiljett och konferensbiljett

KONFERENSBILJETT

Välj mellan endags- och tvådagarspass

 • +250 utställare och varumärken
 • 100-tals nya innovationer
 • Talare och inspiratörer på öppna scener
 • Morgonseminarier
 • Mingel och nya kontakter
 • Workshops
 • Prisutdelning
 • Konferensprogrammet
 • Keynote speakers
 • Paneldebatter
 • Workshops

KOSTNADSFRI MÄSSBILJETT

 • +250 utställare och varumärken
 • 100-tals nya innovationer
 • Talare och inspiratörer på öppna scener
 • Morgonseminarier
 • Prisutdelning
 • Mingel och nya kontakter

Ett event – 4 mässor under samma tak

Energimässan 2024 arrangeras parallellt med de etablerade eventen Stockholm Smart City, Nordic Mobility Expo samt InfraTech 2024. De fyra eventen skapar tillsammans en unik arena som driver företag och samhälle framåt på ett hållbart sätt.

Nordens största mötesplats för urban innovation och smarta städer kommer tillbaka 2024. Tillsammans utvecklar vi den smarta urbana revolutionen för hållbara städer tillsammans med branschledande experter och ledare.

Nordic Mobility Conference & Expo 2024, om människors möjlighet till effektiv och miljövänlig transport av sig själva och gods till de platser de vill nå. Fungerande infrastruktur och transporter är nödvändiga för ett fungerande samhälle.

INFRATECH 2024 kommer att behandla infrastruktur i sin helhet. Det handlar om områdena anläggning, väg-, tunnel- och brobyggande, andra markarbeten, ledningsnät, vatten och avlopp, försörjning och underhåll, utformning av offentliga rum och mobilitet samt digitalisering, energi och miljö.

Dra nytta av 1000-tals besökare som samlas på de 3 gränsöverskridande mötesplatserna – att ställa ut ger fördelar.
Här träffar du experter, företagare, beslutsfattare och entreprenörer. Demonstrera dina produkter, stärk ditt varumärke och profilera dig, testa och visa nyheter, knyt nya kontakter och träffa dina kunder samt ge tips och idéer till nyfikna besökare.

Vi vill vara bland pionjärerna inom klimatförändringarna

För vår del vill vi bidra till Sveriges omställning till en koldioxidneutral energiekonomi. Riksdagens mål är att svensk industri, näringsliv samt städer ska vara koldioxidneutrala år 2040. Mötesplatsen ENERGIMÄSSAN 2024 vill vara en bidragande och pådrivande del av det målet.

Företagen som deltar på mässan erbjuder den senaste informationen och konkreta beprövade lösningar för bland annat koldioxidneutral och förnybar energiproduktion, energiproduktionseffektivitet och självförsörjning och säkerhet för energi, energianvändningseffektivitet, byggnadsenergieffektivitet och energiåtervinning, fastighetsautomation och smart byggnadsteknik samt hållbara transportlösningar. Det finns också finansiärer från energibranschen och massor av intressanta startup-företag från olika delar av energisektorn.
Frågorna och utmaningarna är många och lösningarna oändliga.

Fokusområden

Energiproduktion och lagring

Energiöverföring och hantering

Effektiv användning av energi

Nya smarta energilösningar

Drift och underhållsteknik

Säkerhet

Framtidens drivmedel och teknik

Cirkulär ekonomi och klimat

Energi och koldioxidstrategi

Hållbarhetslösningar och Net Zero – strategier för städer, industri, fastigheter och transporter.

Forskning och innovation

VARFÖR STÄLLA UT DELTA SOM PARTNER ELLER UTSTÄLLARE?

Ansikte mot ansikte har visat sig vara det överlägset mest effektiva sättet att sälja dina produkter och tjänster. Energimässan 2024 är Sveriges största och viktigaste mötesplats för alla som arbetar med energi-, miljö och hållbarhetslösningar. Här presenteras energiproduktion, ny teknik och lågkoldioxidsnåla och energieffektiva hållbara utvecklingslösningar.

Maximera din exponering, genom att ställa ut får ni inte bara exponering på mässan, utan drar också nytta av vår omfattande marknadsföringskampanj före, under och efter mässan.

Besökarna, beslutsfattare, experter och proffs finns där och det är lätt att hitta potentiella framtida affärspartners på mässan.

Tydlig ROI för företagen som ställer ut, hela 78 % av besökarna köper produkter och tjänster från utställarna de träffat på mässan inom tre månader. Vi kallar det, det omvända säljbesöket, heta leads kommer till er.

Energimässan 2024 är inte bara en mässa. Den består även av en konferens och flera temahalvdagar och + 50 branschseminarier och paneldiskussioner ute på mässgolvet.

Nätverka med din bransch och möt företag som letar efter de produkter och tjänster du erbjuder. Under dagarna arrangeras mingel, nätverksträffar, paneldiskussioner och mycket mer, som tillsammans skapar en dynamisk mötesplats för framtidens energi!

VEM BESÖKER?

Att ställa ut eller delta som partner innebär att du träffar 1000-tals ledare och beslutsfattare och riktar sig till en bred grupp av yrkesverksamma inom:

Industriella energianvändare

Utrustningstillverkare och distributörer

Installatörer och underhållsföretag

Initiativtagare till energiprojekt

Universitet och forskningscentra

Förskrivare och stads- och fastighetsutvecklare

Offentliga förvaltningar och i allmänhet alla yrkesverksamma relaterade till världen av energieffektivitet och förnybar energi med fokus på klimatneutralitet.

Yrkesverksamma inom konsult, teknik, industri, bygg, handel

Övriga visionärer

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Clara Åsman

Projektledare
+46 (0)730-97 95 00

ca@liveexpo.se

Marie Jacobsson

Affärschef
+46 (0)735-23 72 00

mj@liveexpo.se

Få nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad om mötesplatsen